お知らせ

お知らせ 2017.11.20

แจ้งเกี่ยวกับการสอบเข้ารอบพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ「タイ国特別入試のお知らせ(タイ語)」

แจ้งเกี่ยวกับการสอบเข้ารอบพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

 สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้คะแนนสูงในการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ทางมหาวิทยาลัยโคยะซังจะจัดการสอบรอบพิเศษขึ้น

 สำหรับผู้ที่ต้องการมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโคยะซังเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขอให้เข้าร่วมการสัมภาษณ์
ขั้นต้นโดยจะภายในสถานที่แข่งขันหลังจากนั้นให้ดำเนินการส่งเอกสารการสมัครอย่างเป็นทางการให้
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 – 29 มกราคม 2561

 การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะจัดทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้อง
เดินทางมาสอบที่ประเทศญี่ปุ่นและสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีจะได้รับการงดเว้นค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง
พร้อมทั้งทุนการศึกษาประเภทต่างๆ
 

ระยะเวลาส่งใบสมัคร : วันที่ 10 – 29 มกรมาคม 2561
วันสอบ : วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์
ประเภทการสอบ : สอบสัมภาษณ์ (ทางอินเทอร์เน็ต)
เวลาสอบ : เนื่องจากเวลาต่างกันตามบุคคลจึงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
สถานที่สอบ :ประเทศไทย

เงื่อนไขในการสอบจะเหมือนกับการสอบรอบปกติของนักเรียนต่างชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่โฮมเพจ www.koyasan-u.ac.jp

เอกสารที่ต้องส่ง

 1. ใบสมัครหรือใบขอเทียบโอน (ดาวโหลดได้จากหน้าโฮมเพจ

 http://www.koyasan-u.ac.jp/admission/international)

 2. ใบสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (ตัวจริงเท่านั้น)

 3. ใบทรานสคริป (ตัวจริงเท่านั้น)

 4. สำเนาพาสปอร์ต (หน้าที่มีชื่อและรูปถ่าย)

 5. รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) โดยติดลงที่ใบสมัคร 1

  ใบและบัตรประจำตัวผู้สอบ 1 ใบ อนึ่ง

 รูปถ่ายจะใช้เพื่อยื่นยันตัวตนเท่านั้น)

 6. Carrier sheet (ดาวโหลดได้จากหน้าโฮมเพจ

 http://www.koyasanu.ac.jp/admission/international)

 7. สำเนาใบแสดงระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น(หากมี)

 (ใบรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT

 หรือผลการสอบเพื่อศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

 (EJU) ในส่วนวิชาภาษาญี่ปุ่น

 หรือใบรับรองการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

 8. ค่าสมัคร 30,000 เยน

 9. เรียงความ “จะมาเรียนรู้อะไรที่โคยะซัง“ 1200

 ตัวอักษรขึ้นไป เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นและพิมพ์ส่ง

 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบดูได้ที่โฮมเพจ

 www.koyasan-u.ac.jp

 

 

● กรณีที่ส่งจากต่างประเทศ ( EMS หรือ จดหมายลงทะเบียน) ให้ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้

KOYASAN UNIVERSITY

Admissions Office

385 Koyasan, Koyacho, Ito-gun, Wakayama, 648-0280, Japan

 

หลังจากนั้นให้แสกนเอกสารโดยทำเป็นไฟล์นามสกุล PDF และแนบมาที่อีเมล์

support_faq@koyasan-u.ac.jpเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการโอนค่าสมัครสอบ

หมายเหตุ หากภายหลังพบว่าข้อมูลเอกสารที่กรอกไม่เป็นความจริง แม้จะดำเนินการเข้าเรียนเสร็จสิ้น ก็จะถือเป็นโมฆะ

 

แจ้งเกี่ยวกับการสอบเข้ารอบพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ

タイ国日本語コンテスト参加者特別入試(日本語)

高野山大学への留学のすすめ(日本語)

 

 

最近のお知らせ